The Clinic
Our Team
Week Schedule
Info
Wij = Clínica Jávea
Sporters = Cliënten
Medische klanten = Patiënten
 
 
Gegevens & Privacy
 
• Als u de eerste afspraak maakt voor een consult, behandeling, of sportles dan zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons administratie systeem, na het invullen en ondertekenen van het ´Registratieformulier en toestemming tot gebruik persoonsgegevens´.
 
• Wij zullen uw gegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruiken en beheren. Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie paramedische behandelingen.)
 
• Uw medische gegevens worden geregistreerd op een zo geheten: ‘PRC’ (Patient Record Card). Deze zijn gearchiveerd in een te allen tijde afgesloten ruimte.
 
• Er zal geen uitwisseling van gegevens met derden plaatsvinden zonder overleg en overeenstemming met de patiënt / cliënt.
 
• De behandelaar heeft geheimhoudings plicht ten aanzien van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie.
 
• De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv externe specialisten, ons accountants kantoor Font Gestors Administratius S.L., zorgverzekeraars en softwareleveranciers).
 
• Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, zijn wij verplicht dit te melden binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u.
 
• Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 
• U kunt te allen tijde schriftelijk de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens herroepen, zoals op ons ´Registratieformulier en toestemming tot gebruik persoonsgegevens´ vermeldt staat.
 
• Alle door Clínica Jávea verstrekte documenten, zoals trainingsschema’s of programma’s, PRC’s (Patient Record Cards), adviezen, registratie- of klachtenformulieren en opdrachten ten behoeve van uw revalidatie en/of behandeling zijn intellectueel eigendom van Clínica Jávea en mogen niet vermenigvuldigd worden.
 
 
Algemeen
 
• Alle therapeuten van Clínica Jávea zijn geregistreerd bij het ‘Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana’. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.
 
• Clínica Jávea is officieel een kliniek en staat geregistreerd in het ‘Registro Sanitario de Generalitat Valenciana’ onder nummer 21286.
 
• Franky Meijer, eigenaar van Clínica Jávea, is mede geregistreerd in het BIG-register onder nummer 69057971404. (deze registratie valt onder Nederlandse wetgeving)
 
 
Rechten & Plichten
 
• De eerste afspraak bij een van onze therapeuten bestaat altijd in ieder geval uit een 10 min. durend consult. Hierin vind anamnese en onderzoek plaats. Op basis hiervan wordt wel/niet besloten tot een vervolgbehandeling. Een op zichzelf staand consult is kosteloos.
 
• U bent vrij in uw keuze van therapeut. Wel is het zo dat een ieder in ons team zijn eigen specialisatie heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. osteopathie, revalidatie, fysiotherapie, oedeemtherapie, lymfedrainage of sportfysiotherapie.
 
• U kunt te allen tijde onze overeenkomst of samenwerking/behandeling beëindigen. Een afsluitend consult is dan wenselijk, mede in verband met de eindrapportage naar de (huis)arts.
 
• Clínica Jávea kan de overeenkomst of samenwerking/behandeling beëindigen indien de behandeling niet tot de gewenste resultaten leidt en een doorverwijzing noodzakelijk blijkt.
 
• Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.
 
Wilt u een klacht officieel melden, dan verstrekken wij ‘hojas de reclamaciones’, die u in kunt dienen bij de gemeente Jávea.
 
 
Afmeldingen
 
• Voor het wijzigen van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken (965 79 6060/639 56 1481), een bericht sturen per WhatsApp (639 56 1481) of bericht sturen per e-mail (info@clinicajavea.com).
 
• Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 
• Afmelding voor de behandeling of les dient te geschieden voor 18h00 de dag vóór uw afspraak, via email, WhatsApp of telefoon.
 
• Als u op de dag van uw afspraak afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de behandeling of les bij u in rekening te brengen. Afmelding door ziekte worden niet in rekening gebracht.
 
 
Betaling & Facturatie
 
• De prijzen van behandeling en lessen zijn conform de meest recente prijslijst, deze wordt gepresenteerd op de balie van de receptie.
 
• Alle behandelingen worden vóóraf betaald per 1, 11 of 33 sessies.
 
• De 11- en 33- sessie kaarten zijn niet beschikbaar voor een medisch behandeltraject als de factuur wordt overlegd bij een zorgverzekeraar.
 
• Betaling voor een sportles geschiedt voorafgaand aan les, of vooruit per 11 of 33 lessen.
 
• Bij betaling ontvangt u een kwitantie. (dit is uw betaalbewijs)
 
• Als uw 11- of 33- sessie-kaart gebruikt is, kunt een ‘Prestatieoverzicht’ met alle gebruikte afspraken en betalingen opvragen.
 
• Aan het einde van uw behandeling, 11 of 33 sessies, of over een nader overeengekomen termijn, ontvangt u op verzoek een officiële factuur van ons.
 
• Clínica Jávea is niet verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij uw zorgverzekeraar.
 
• Clínica Jávea kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet vergoeden van uw behandeling door uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar over vergoeding van uw behandeling of kijk in uw polisvoorwaarden.
 
• Ongebruikte, maar betaalde sessies zijn niet restitueer baar, maar kunnen in overleg op een ander wijze gebruikt worden.
 
• U kunt maximaal per jaar 5x per jaar een losse (sport) les kopen, hierna kunt u doorgaan op een 11- of 33- sessie kaart.
 
 
Huisregels
 
• Cliënten en patiënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.
 
• Wij stellen het op prijs als u geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon in de behandelruimte. Gelieve uw telefoon op 'stil' te zetten.
 
• Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt.
 
• Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik. Een handdoek t.b.v. uw therapeutische behandeling, wordt door ons vertrekt.
 
• In de kliniek geldt een algeheel rookverbod.
 
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 
• Onze volledige huisregels worden gepresenteerd in 4 talen op de balie van de receptie.
 
 
Copyright © 2010-2021, Clínica Jávea
 
Alle rechten voorbehouden
 
Back to top

Copyright © 2010-2020, Clínica Jávea. All rights reserved.